Adatkezelési szabályzat

A  Belladecor webáruház  www.belladeco.hu  webhelyének adatvédelmi szabályzata

 

A www.belladecor.hu  webáruházat működtető Euro-Trade services Bt  a továbbiakban mint Adatkezelő” . tiszteletben tartja a webhelyet látogató felhasználók jogait  személyes  és  üzleti adatainak védelmére, és ezzel összefüggésben maximálisan törekszik  a törvényes előírásoknak való megfelelésre.

Ez a dokumentum a www.belladecor.hu  webhely illetve az Euro-Trade Services Bt(„Adatkezelő” ) által biztosított online  megrendelések  feldolgozásával  kapcsolatos adatkezelési gyakorlatát ismerteti.

A webhely használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi adatvédelmi szabályzatot! A webhely használatával Ön elfogadja az itt foglalt feltételeket a Magyar Köztársaság ide vonatkozó jogszabályaival együtt és azokat önmagára nézve kötelezőnek fogadja el. Weboldalunk úgy  a regisztráció  folyamatában mind a regisztráció nélküli vásárlás elküldése előtti utolsó lépésben jelen adatvédelmi szabályzatunk elfogadását kéri, amelyet Ön  az ott elhelyezett jelölő négyzet kipipálásával tehet meg.  Amennyiben Ön nem fogadja el az itt foglalt feltételeket, azaz nem ért egyet az „Adatkezelési szabályzatunkkal”, tisztelettel kérjük, ne használja ezt a webhelyet illetve szolgáltatásainkat. 

Adatkezelésre vonatkozó belső szabályzatunk és eljárási rendünk megújításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 (2016.ápr.27) rendeletének        (” Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) a személyes információk illetve adatok kezelésére és védelmére vonatkozó normatíváit.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat  alapján Ön felhatalmazza a www.belladecor.hu  weboldalt működtető Euro-Trade Services Bt-t, (Adatkezelő) hogy az Ön által megadott személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban az itt foglaltaknak megfelelően kezelje, illetve tárolja.

 

1.    Az adatkezelés célja, az adatok felhasználása, továbbítása:

·         A megadott adatokat az „Adatkezelő”, a Belladecor webáruház kizárólag a vásárlók azonosítása, megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, a megrendelések teljesítésével vagy azzal összefüggésben  kezeli ill. használja, ügyfélkapcsolati céllal bizalmasan kezeli, illetve rendelési feltételek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A személyes adatok harmadik fél számára nem kerülnek kiadásra, kivéve a megrendelések teljesítésével/kiszállításával alvállalkozóként megbízott futárszolgálatot.

·         A kezelendő adatok fajtája: a megrendelés teljesítéséhez kizárólag olyan elengedhetetlen adatok kerülnek bekérésre, mint: név, szállítási cím, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám), a regisztráció és utolsó belépés időpontja.

·         A  webáruházba beérkező megrendelések teljesítésével külső alvállalkozókat, futárcégeket alkalmazunk, akik a megbízásban megadott kapcsolattartási adatokat kizárólag a rendelések gyors és pontos szállítása céljából, szintén bizalmasan kezelik.

·         a Belledecor webáruház nem küld hírleveleket

·         Nem foglalkozik remarketing hirdetésekkel(célzott hirdetések korábbi vásárlóknak)

·         A Webhely látogatottsági statisztikáit a Google Analytics szoftverrel mérjük, amely nem személyes adatokat, hanem kizárólag összevont, anonim látogatói statisztikákat kezel. 

·         Cégünk a Webhelyen profilozást nem végez, nem profilozza a Webhely felhasználóit, látogatóit, a látogatók Webhelyen eltöltött idejük és tevékenységük szerint nem hozunk személyre szóló döntéseket, nem elemezzük a személyes preferenciáit, magatartását vagy beállítottságát

 

 

2.    Kommunikáció:

A  www.belladecor.hu  webáruházat működtető Euro-Trade Services Bt (Adatkezelő)  ügyfélszolgálati okokból időnként kapcsolatba léphet a webhely látogatójával vagy vásárlóval. Elsősorban ezek a megkeresések e-mail formájában vagy SMS vagy telefonhívás formájában  történnek. Ezrét fontos, hogy olyan naprakész elérhetőségeket adjon, amelyen keresztül elérhetjük Önt.

Az ügyfeleinkkel és üzleti partnereinkkel való kommunikáció és együttműködés során cégünk tudomására jutó adatokat üzleti titokként kezeli, azokat az adott partnertől/természetes személytől való előzetes írásos hozzájárulás nélkül harmadik félnek nem adjuk ki (kivéve, ha az adatok átadására a hatóság kötelezné cégünket.) A tudomásunkra jutott adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel, nem hozzuk nyilvánosságra és nem kereskedünk ezen adatokkal.

Tudományos kísérletek céljára sem szolgáltatjuk ki ezen adatokat.


3.    Adatmegőrzés és törlés

A személyes adatokat a www.belladecor.hu ,a webáruházat működtető Euro-Trade services Bt  (Adatkezelő)  addig őrizi meg, amíg  azok a megrendelések teljesítéséhez szükségesek. A személyes adatok a regisztrált vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén törlésre kerülnek. (A számviteli bizonylatok (pl számla) a számviteli, ÁFA- és egyéb törvények által meghatározott dokumentum-megőrzési idő jelenleg 8 év.) Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

A hatósági állásfoglalás és  a kialakuló joggyakorlat függvényében jelenleg még kidolgozás alatt áll annak kérdése és megvalósíthatósága, hogy az adatok törlése esetén milyen lehetőségek (adatok) maradnak későbbi vásárlói panaszok kezelése, fogyasztóvédelmi eljárás vagy esetleges fogyasztói visszaélések kezelésére.

A személyes adatokat olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy tőlünk telhetően megakadályozzuk a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. 

Az adatok tárolása elektronikusan és/vagy papír alapon történik. Az elektronikus és papír alapú adatok tárolásának helye a  Belladecor webáruházat üzemeltető Euro-Trade Services bt (Adatkezelő) mindenkori székhelye, illetve a cég könyveléséhez szükséges iratok – úgy mint számlák, hivatalos iratok, szerződések, stb. a cégünk által igénybe vett könyvelő iroda  székhelye. Cégünk kizárólag olyan könyvelőirodát bíz meg, amely betartja a személyes jogok védelmét, cégünktől minden hozzá került adatot szigorúan üzleti titokként kezel és kizárólag a Cég könyveléséhez szükséges adatokkal dolgozik, azokat kezeli, tárolja a jogszabályban előírt ideig.

A Belladecor  webáruház webtárhelyén  lévő adatbázisok, illetve a cégünk által kezelt elektronikus adatok a cégünk által igénybe vett webtárhely szolgáltató partner cég szerverein kerülnek biztonságos elhelyezésre és tárolásra.

Az információk biztonsága és védelme érdekében az Adatkezelő, a Belladecor webáruházat  működtető Euro-Trade Services Bt a vele szerződésben álló alvállalkozókat (webtárhely-szolgáltató , könyvelő iroda,futárcégek)  is beleértve minden ésszerű intézkedést megtesz a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatok bizalmas adatként való  kezelésére,melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes.


4.    Adatvédelmi Incidens Kezelése 

adatvédelmi incidens” fogalma : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Amennyiben felmerül a gyanúja, hogy a webáruházban tárolt bármely személyes adathoz illetéktelen hozzáférés történt, úgy azt az Adatkezelő ( Belladecor webáruház üzemeltetője az Euro-Trade Services Bt ) 72 órán belül bejelenteni köteles az illetékes hatóságnak(NAIH). Egyidejűleg azonnal kapcsolatba lépünk az érintett felhasználóval, és megtesszük a megfelelő jogi ill. bűnügyi lépéseket.


5.     Panasztételi lehetőség 

Az adatkezelő esetleges adatvédelmi jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Adatvédelmi szabályzatunkat folyamatosan ellenőrizzük és az adott hatósági előírásoknak megfelelőn folyamatosan kiegészítjük, illetve aktualizáljuk.

Hatályos : 2018.05.25.

 

6 .  Az Adatkezelő elérhetőségei 

Az Adatkezelő : A  webáruház tulajdonosa:  Euro-Trade services Bt-

A Székhelye: 1103 Budapest, Petrőczy utca 14/B

A szolgáltató/adatkezelő elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@belladecor.huinfo@euro-trade.hu

A szolgáltató/adatkezelő által üzemeltetett honlap/webáruház:  www.belladecor.hu

A szolgáltató/adatkezelő telefonszáma: 06-30-377 7870

A szolgáltató/adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-06-765154

A szolgáltató/adatkezelő adószáma: 21963029-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Cégbíróság

Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: Papp Marianna 06-30 377 7870, info@belladecor.hu

 A  webáruház informatikai hátterét és tárhelyét szolgáltató neve:  Shopmasters-Informatika Kft., 

A tárhely-szolgáltató székhelye és postacíme: 2200 Monor, Ady Endre u. 24.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: tarhely (kukac) shopmasters.hu 

A tárhely-szolgáltató weboldala:  https://www.shopmasters.hu

A tárhely-szolgáltató telefonszáma: 06 -30 414 7763

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: https://www.shopmasters.hu/kapcsolat.php

 

Jogi nyilatkozat


Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.,

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)